تبلیغات
عربی سال دوم راهنمایی
عربی سال دوم راهنمایی
إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْ‌آنًا عَرَ‌بِیًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
درس هشت
فعلهای مضارع مثنی , فعلهای مضارع غایب مفرد و مثنی در (مذکر و مؤنث)
و ضمایر مثنی و جمع در فعل مضارع غایب

هدف :
۱– آشنایی با فعلهای مضارع مثنی
۲– آشنایی با نشانه فعلهای مضارع غایب مفرد و مثنی در (مذکر و مؤنث)
۳– آشنایی با ضمایر مثنی و جمع در فعل مضارع غایب

متن و ترجمه درس

فی الربیع      
در بهار

هؤلاء الاولاد یذهبون الی الحدیقة و یلعبون فیها
این فرزندان (پسرها) به باغ می روند و در آن بازی می کنند .
و البنات الصغیرات یذهبن الی الحدیقة ویلعبن فیها
و دختران کوچک به باغ می روند و در آن بازی می کنند .
فی بعض الاحیان          
گاهی اوقات

علی و امیر یذهبان عند شجرة  السرو .

علی و امیر نزد( نزدیک ) درخت سرو می روند .
هما یجلسان تحت ظلها            
آن دو زیر سایه اش می نشینند .

و ینظران الی الفراشات          
و به پروانه ها نگاه می کنند .

فی جانب آخر من الحدیقة            
در طرف دیگر باغ

سعیدة و مریم تذهبان عند الازهار              
سعیده و مریم نزدیک شکوفه ها می روند

هما تجلسان تحت ظلّ الاشجار                    
آن دو زیر سایه درختان می نشینند

و تنظران الی ثمراتها                              
و به میوه هایش نگاه می کنند .

و فی یوم عبوس                       
و درروزی شوم

دخل الاطفال الحدیقة . فصرخ صاحب الحدیقة
بچه ها وارد باغ شدند . پس صاحب باغ فریاد زد
هذه حدیقتی . لماذا دخلتم فیها              
این باغ من است . چرا وارد آن  شدید؟

فخاف الاطفال کثیراً           
پس بچه ها بسیار ترسیدند .

و حزنت الحدیقة و الاشجار و الازهار و الفراشات    
و باغ و درختان و شکوفه ها و پروانه ها  ناراحت شدند .
ترک الربیع الحدیقة          
بهار باغ را ترک کرد

جاء الصیف ... ثمّ الخریف  ... ثمٍّ الشتاء ...
تابستان آمد ... سپس پائیز (آمد) ... سپس زمستان (آمد)...
و الاطفال محزونون َ               
و بچه ها ناراحت هستند

والاشجار و الازهار کذلک        
و درختان و شکوفه ها همچنین
جاء الربیع مرة اخری و لکن                
بهار بار دیگر آمد ولی
بقیت الحدیقة باردة حزینة          
باغ سرد غمگین باقی ماند
یا عجبا ! جاء الربیع ... ولکن ...                        
عجب ! بهار آمد .. ولی ... 
فی احد الایام           
در یکی از روزها
سمع الرجل اصواتا جمیلة         
مرد صداهای زیبایی را شنید
لبست الحدیقة اللباس الاخضر و فرحت            
باغ لباس سبز پوشید و خوشحال شد
الاولاد یدخلون الحدیقة و هم یلعبون           
پسرها وارد باغ میشوند ودر ان بازی میکنند
و البنات الصغیرات یجلسن تحت  ظلّ الاشجار و هنّ ینظرن الی ثمرات الاشجار
و دختران کوچک زیر سایه درختان می نشینند و آنها به  میوه های درختان نگاه می کنند
علی و امیر یذهبان الی شجرة السرو            
علی و امیر به سوی درخت سرو می روند
و سعیدة و مریم تذهبان عند الازهار                
و سعیده و مریم به سوی شکوفه ها میروند
فعرف صاحب الحدیقة السر                          
پس صاحب باغ راز را دانست
إنّ الربیع صدیق الاطفال             
قطعا بهار دوست بچه هااست .

لقد دخل الربیع الحدیقة بعد دخول الاطفال فیها
همانا بهار  وارد باغ شد بعد از داخل شدن بچه ها در آن

قواعد
۱ – در تمام فعلهای مضارع مثنی «ان» به عنوان نشانه مثنی به کار می رود.
۲ – در تمامی فعلهای مضارع غایب مفرد و مثنی (حرف «ی» در مذکر، حرف «ت» در مؤنث) به کار می رود.
۳ – ضمایر مثنی و جمع در فعل مضارع غایب :
هُما : ضمیر فعلهایی مانند : یَکْتُبانِ ۰ تَکْتُبانِ
هُمْ : ضمیر فعلهایی مانند : یَکْتُبونَ
هُنَّ : ضمیر فعلهایی مانند : یَکْتُبْنَّ


تمارین

تمرین اول

با توجه به متن درس پاسخ صحیح را مشخص کنید .

1 ) هَلْ یَدْخُلُ اْلأَطْفالُ الْحدیقَةَ ؟
۱.نعم
۲ .لا
2 ) هلْ یَذْهَبُ علیُّ و أمیرُ إلی الشّارِع ؟
۱.نعم
۲ .لا
3 ) هل کانْتِ الْحدیقَةُ مَسْرورةً بِذَهابِ الأطفالِ ؟
۱.نعم
۲ .لا
4 ) مَنْ یَنْظُرُ إلی الْفراشاتِ فی الْحدیقةِ؟
۱ . علی و امیر
۲ . الأطفال
ه) منْ یَلْعَبُ فی الْحدیقة ؟
۱ . الطفلان
۲. البنات

تمرین دوم

ترجمه کنید :

1- افباالباطل یومنون و بنعمه الله یکفرون ؟

:: آیا به باطل ایمان می آورند و به نعمت خداوند کفر می ورزند ؟

2- یدخلون فی دین الله افواجا

::  گروه گروه به دین خدا داخل می شوند .
ارسال در تاریخ چهارشنبه 26 بهمن 1390 توسط محمد دمیرچی،رضا باقری،امیرحسین قربانی و سید رضا موسوی