تبلیغات
عربی سال دوم راهنمایی
عربی سال دوم راهنمایی
إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْ‌آنًا عَرَ‌بِیًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
بسم الله الرحمن الرحیم
تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید
دبیر
تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید
بروزرسانی
آخرین درس
تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید
سوالات
تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید
وبلاگ های دیگر ما
عربی سوم راهنمایی


ارسال در تاریخ چهارشنبه 26 بهمن 1390 توسط محمد دمیرچی،رضا باقری،امیرحسین قربانی و سید رضا موسوی
علائم وقف :
م : یعنی وقف لازم و واجب است.
ط : وقف مطلق »»» تاکید می شود وقف کنید.
ج : وقف جائز »»» هم می توان وقف کرد ، هم می توان ادامه داد.
ز : وقف مجوز »»» وقف جائز است ولی ادامه قرائت بهتر است.
ص : وقف مرخص »»» می توان وقف کرد و از جای مناسب شروع کرد.
لا : نباید وقف کرد.
قلی : وقف بهتر است.
صلی : وصل بهتر است.

.:.        .:. = وقف
معالعه »»» یعنی اگر بر روی یکی وقف کردی بر روی دیگری نمی توان وقف کرد.


ارسال در تاریخ چهارشنبه 26 بهمن 1390 توسط محمد دمیرچی،رضا باقری،امیرحسین قربانی و سید رضا موسوی
درس هشت
فعلهای مضارع مثنی , فعلهای مضارع غایب مفرد و مثنی در (مذکر و مؤنث)
و ضمایر مثنی و جمع در فعل مضارع غایب

هدف :
۱– آشنایی با فعلهای مضارع مثنی
۲– آشنایی با نشانه فعلهای مضارع غایب مفرد و مثنی در (مذکر و مؤنث)
۳– آشنایی با ضمایر مثنی و جمع در فعل مضارع غایب

متن و ترجمه درس

فی الربیع      
در بهار

هؤلاء الاولاد یذهبون الی الحدیقة و یلعبون فیها
این فرزندان (پسرها) به باغ می روند و در آن بازی می کنند .
و البنات الصغیرات یذهبن الی الحدیقة ویلعبن فیها
و دختران کوچک به باغ می روند و در آن بازی می کنند .
فی بعض الاحیان          
گاهی اوقات

علی و امیر یذهبان عند شجرة  السرو .

علی و امیر نزد( نزدیک ) درخت سرو می روند .
هما یجلسان تحت ظلها            
آن دو زیر سایه اش می نشینند .

و ینظران الی الفراشات          
و به پروانه ها نگاه می کنند .

فی جانب آخر من الحدیقة            
در طرف دیگر باغ

سعیدة و مریم تذهبان عند الازهار              
سعیده و مریم نزدیک شکوفه ها می روند

هما تجلسان تحت ظلّ الاشجار                    
آن دو زیر سایه درختان می نشینند

و تنظران الی ثمراتها                              
و به میوه هایش نگاه می کنند .

و فی یوم عبوس                       
و درروزی شوم

دخل الاطفال الحدیقة . فصرخ صاحب الحدیقة
بچه ها وارد باغ شدند . پس صاحب باغ فریاد زد
هذه حدیقتی . لماذا دخلتم فیها              
این باغ من است . چرا وارد آن  شدید؟

فخاف الاطفال کثیراً           
پس بچه ها بسیار ترسیدند .

و حزنت الحدیقة و الاشجار و الازهار و الفراشات    
و باغ و درختان و شکوفه ها و پروانه ها  ناراحت شدند .
ترک الربیع الحدیقة          
بهار باغ را ترک کرد

جاء الصیف ... ثمّ الخریف  ... ثمٍّ الشتاء ...
تابستان آمد ... سپس پائیز (آمد) ... سپس زمستان (آمد)...
و الاطفال محزونون َ               
و بچه ها ناراحت هستند

والاشجار و الازهار کذلک        
و درختان و شکوفه ها همچنین
جاء الربیع مرة اخری و لکن                
بهار بار دیگر آمد ولی
بقیت الحدیقة باردة حزینة          
باغ سرد غمگین باقی ماند
یا عجبا ! جاء الربیع ... ولکن ...                        
عجب ! بهار آمد .. ولی ... 
فی احد الایام           
در یکی از روزها
سمع الرجل اصواتا جمیلة         
مرد صداهای زیبایی را شنید
لبست الحدیقة اللباس الاخضر و فرحت            
باغ لباس سبز پوشید و خوشحال شد
الاولاد یدخلون الحدیقة و هم یلعبون           
پسرها وارد باغ میشوند ودر ان بازی میکنند
و البنات الصغیرات یجلسن تحت  ظلّ الاشجار و هنّ ینظرن الی ثمرات الاشجار
و دختران کوچک زیر سایه درختان می نشینند و آنها به  میوه های درختان نگاه می کنند
علی و امیر یذهبان الی شجرة السرو            
علی و امیر به سوی درخت سرو می روند
و سعیدة و مریم تذهبان عند الازهار                
و سعیده و مریم به سوی شکوفه ها میروند
فعرف صاحب الحدیقة السر                          
پس صاحب باغ راز را دانست
إنّ الربیع صدیق الاطفال             
قطعا بهار دوست بچه هااست .

لقد دخل الربیع الحدیقة بعد دخول الاطفال فیها
همانا بهار  وارد باغ شد بعد از داخل شدن بچه ها در آن

قواعد
۱ – در تمام فعلهای مضارع مثنی «ان» به عنوان نشانه مثنی به کار می رود.
۲ – در تمامی فعلهای مضارع غایب مفرد و مثنی (حرف «ی» در مذکر، حرف «ت» در مؤنث) به کار می رود.
۳ – ضمایر مثنی و جمع در فعل مضارع غایب :
هُما : ضمیر فعلهایی مانند : یَکْتُبانِ ۰ تَکْتُبانِ
هُمْ : ضمیر فعلهایی مانند : یَکْتُبونَ
هُنَّ : ضمیر فعلهایی مانند : یَکْتُبْنَّ


تمارین

تمرین اول

با توجه به متن درس پاسخ صحیح را مشخص کنید .

1 ) هَلْ یَدْخُلُ اْلأَطْفالُ الْحدیقَةَ ؟
۱.نعم
۲ .لا
2 ) هلْ یَذْهَبُ علیُّ و أمیرُ إلی الشّارِع ؟
۱.نعم
۲ .لا
3 ) هل کانْتِ الْحدیقَةُ مَسْرورةً بِذَهابِ الأطفالِ ؟
۱.نعم
۲ .لا
4 ) مَنْ یَنْظُرُ إلی الْفراشاتِ فی الْحدیقةِ؟
۱ . علی و امیر
۲ . الأطفال
ه) منْ یَلْعَبُ فی الْحدیقة ؟
۱ . الطفلان
۲. البنات

تمرین دوم

ترجمه کنید :

1- افباالباطل یومنون و بنعمه الله یکفرون ؟

:: آیا به باطل ایمان می آورند و به نعمت خداوند کفر می ورزند ؟

2- یدخلون فی دین الله افواجا

::  گروه گروه به دین خدا داخل می شوند .
ارسال در تاریخ چهارشنبه 26 بهمن 1390 توسط محمد دمیرچی،رضا باقری،امیرحسین قربانی و سید رضا موسوی

سوالات چهار گزینه ای عربی سال دوم راهنمایی مدرسه راهنمایی شهید باب ا... مؤمنی  دروس اول تا چهارم

1 - ضمیر مناسب فعل  « دَخَلَت» کدام است ؟

الف) هِیَ               ب) هُوَ                    ج) هُم                  د) أَنا

2 - کدام گزینه اسم نیست :

الف) لِسانٌ                        ب) اَلفَم                     ج) عَلَی                     د) اَلیَد

3 - کدام گزینه مذکر است .

الف) زینب                 ب) کبری                       ج) اَلبَیت                 د) الغُرفَة

4 - ضمیر مناسب صیغه متکلم وحده ....................... است .

الف) نَحنُ                   ب) أَنا                      ج) هُیَ                     د) اَنتُم

5 - ضمیر مناسب فعل    «تَذهَبنَ »    کدام است .

الف) هُم                      ب) هُنَّ                   ج) اَنتِ                      د) اَنتُنَّ

6 - کدام گزینه جمع مونث غایب است .

الف) یَکتُبونَ                ب) تَکتُبنَ               ج) تَکتُبانِ                 د) یَکتُبنَ

7 -    ترجمه کدام جمله صحیح است .

مَرحَباً بألأسَدِ عَلَی هذِهِ الضّیافَةِ فی هذَا الفَصلِ .

الف) آفرین به روباه برای این مهمانی در این فصل    ب) آفرین به شیر برای مهمانی در فصل بهار

ج) آفرین به روباه برای این مهمانی در فصل بهار      د) آفرین به شیر برای این مهمانی در این فصل

8 - ضمیر مناسب فعل  « دَخَلَت» کدام است ؟

الف) هِیَ               ب) هُوَ                    ج) هُم                  د) أَنا

9 - کدام گزینه اسم نیست :

الف) لِسانٌ                        ب) اَلفَم                     ج) عَلَی                     د) اَلیَد

10 - ضمیر مناسب صیغه متکلم وحده ................. است .

الف) نَحنُ                   ب) أَنا                      ج) هُیَ                     د) اَنتُم

12- فعل ماضی مناسب ضمیر (اَنتَ) از (ج ل س) کدام است .

الف) جَلَستُ               ب) جَلَستَ               ج) جَلَستِ                   د) جَلَسَت

13 - کدام گزینه جمع مونث غایب است .

الف) یَکتُبونَ                ب) تَکتُبنَ               ج) تَکتُبانِ                 د) یَکتُبنَ

14 - در تغییر فعل ماضی  عَمِلتِ  به مضارع کدام فعل صحیح می باشد .

الف) تَعلَمینَ               ب) تَعمَلُ                    ج) تَعمِلانِ                    د) یَعمِلُ

15 - در تغییر فعل مضارع یَشرِبونَ به ماضی کدام فعل صحیح می باشد .

الف) شَرِبَ                ب) شَرُبتُم                ج) شَرِبنَ                 د) شَرِبوا

16 - در تغییر فعل مونث تَعجَلینَ به مذکر کدام گزینه صحیح می باشد . (مذکر مخاطب )

الف) تَعجَلُ                  ب) یَعجَلُ                  ج) نَجعلُ                  د) تَجعَلانِ

17 - کدام کلمه جایگزین جای خالی جمله مقابل می باشد . (هُو ...................... إلی الصّورَةِ )

الف) نَظَرَت                 ب) نَظَروا                   ج) نَظَرَ                     د) نَظَرتُما

18 - کدام کلمه هم خانواده کلمه (راجعون) نیست .

الف) یَرجَعُ                 ب) رَجَعَ                     ج) خَرَجوا                  د) یَرجِعونَ

19 - علامت مثنی ( ــــ و ـــــ ) می باشد .

الف) ات ینَ             ب) انِ ینِ                ج) انَ ینِ          د) ونَ - ینَ

20 - غلط موجود در عبارت (اَیُّهَا القاضی ! حَکَمتِ بِالعَدلِ ) کدام است .

الف) اَیُّها              ب) القاضی                 ج) حَکَمتِ           د) بِالعَدلارسال در تاریخ یکشنبه 20 آذر 1390 توسط محمد دمیرچی،رضا باقری،امیرحسین قربانی و سید رضا موسوی

21 - ضمیر مناسب جهت جملات زیر کدام است؟

اَیّتُها الطِفلةُ ! لِماذا .................. تَرَکتِ یَدِ اُمُّکِ ؟

الف) اَنتَ            ب) اَنَا               ج) اَنتُما                 د) اَنتِ

.................... تَشرُبنَ الماءَ .

الف) اَنتُنَّ              ب) هُنَّ            ج) نَحنُ                   د) هُم

22 - در باز نویسی جمله ( اَنتِ تَساَلینَ عَن سَبَبِ هلاک فِرعَون) با « هُنَّ » کدام گزینه صحیح است ؟

الف) هُنَّ یَسألنَ عَن سَبَبِ هلاک فرعون             ب) هُنَّ تسأَلنَ عَن سَبَبِ هلاک فرعون

ج) هُنَّ تَسألونَ عَن سَبَبِ هلاک فرعون              د) هُنَّ تَسأَلینَ عَن سَبَبِ هلاک فرعون

23 - ترجمه درست این عبارت چیست ؟     ( کی درسها را می خوانی ؟ ) (برای مونَّث)

الف) مَتی تَقرَأ اُلدُُّروسَ                          ب) مَتی نَقرَأ اُلدُُّروسَ

ج) مَتی تَقرَئینَ الدُّروسَ                         د) اَینَ تَقرَئینَ الدُّروسَ

24 - مناسب ترین گزینه را انتخاب کنید .

................... عَلَی الماءِ شَیئَاً      ( گویا بر روی آب چیزی است )

الف) مَن               ب) کَاَنَّ         ج) لِاَنَّ              د) لا شَیءَ

25 - هِیَ ...................... فی الصّفِ الاَوَّلِ .

الف) تلمیذٌ              ب) تِلمیذتانِ              ج) تِلمیذةٌ                 د) تَلامیذٌ

26 - هولاءِ المُعَلِّماتُ .................. مِن المَدرِسَةِ .

الف) خَرَجُوا                ب) خَرَجتا          ج) خَرَجتُما                  د) خَرَجنَ

27 - البِنتانِ ................... هُناکَ .

الف) جَلَستا             ب) جَلَسا                 ج) جَلَسنَ              د) جَلَستُنَّ

28 - عَلیٌّ وَ مُحَمَّدٌ ................... اِلی الشارع.

الف) یَذهَبونَ               ب) تَذهَبونَ                 ج) یَذهَبانِ               د) یَذهَبُ

29 - متضاد  جَلَسَ  :

الف) هَرَبَ              ب) حَزِنِ              ج) فَقَدَ                د) وَقَفَ

30 - ماده ای برای پختن غذا :

الف) الکُحول                  ب) المِلح                 ج) النادِم                د) حِجارَة

31 - کدام گزینه فعل مضارع است ؟

الف) شَکَرَ                ب) شَکَرتُما                 ج) شَکَرتَ                 د) یَشکُرانِ

32 - با استفاده از   «نَعَم»   کدام گزینه در مورد پاسخ سوالات زیر صحیح است .

هَل قَرَأتَ قِصَصِ الأََنبیاء

الف) نَعَم ، قَرَأنا قِصَصِ الأَنبیاء                      ب) نَعَم ، قَرَأتُ قِصَصِ الأَنبیاء

ج) نَعَم ، قَرَأتَ قِصَصِ الأََنبیاء                        د) نَعَم ، قَرَأتِ قِصَصِ الأَنبیاء

33 - هَل طَلَبتُم جَنّاتِ اللهِ ؟

الف) نَعَم ، طَلَبنا جَنّاتِ اللهِ .            ب) نَعَم ، طَلَبتُ جَنّاتِ اللهِ .

ج) نَعَم ، طَلَبتِ جَنّاتِ اللهِ .             د) نَعَم ، طَلَبَت جَنّاتِ اللهِ .

34 - کدام یک از کلمات زیر جمع مکَسَّر است .

الف) مُفلِحُونَ          ب) صالِحاتِ               ج) مُشرِکینَ              د) بُیوت

35 - با توجه به معنای آیات کدام کلمات مناسب جاهای خالی است ؟

أَلَّذی .................... مالاً  (کسی که مال جمع کرد . )

الف) فَتَحَ                ب) جَمَعَ                ج) جَمعاً                   د) جَمَل

هُوَ بِکُلِّ .......................عَلیم .  (او بر هر چیز آگاه است .)

الف) شیءٍ            ب) شَکُور                 ج) یَوم                    د) عَمَل

36 - کدام کلمه با بقیه فرق دارد ؟

(اَنتِ هَل اَنتُما اَنتُنَّ )

الف) انتِ            ب) هَل               ج) اَنتُما                 د) اَنتُنَّ

الف) المُدَرِّسونَ            ب) الصادقینَ               ج) هذَینِ             د) الجائعُونَ

الف) ما                    ب) أَینَ                     ج) مَن                       د) لا

37 - معنی صحیح هر یک از کلمات زیر کدام است ؟

المَحروق :

الف) آتش سوزی             ب) آتش گرفتن                ج) سوختن                د) سوخته

ضَحِکوا:

الف) خندیدید           ب) خندیدیم                     ج) خندیدند                  د) خندیدم

الشِتاءِ:

الف) پاییز                   ب) زمستان                 ج) بهار                   د) تابستان

قَذَفَ :

الف) فریاد زد             ب) انداخت               ج) بازگشت                  د) اتفاق افتاد

38 کدام گزینه مفرد «  اسماء  » است ؟

الف) سَماء                    ب) إسم                       ج) سَمّ                             د) مَساء

39 کدام کلمه در جمله ی ( أیّها الطّالِبَةُ ! هَل غَسَلتِ یَدَکِ ؟ ) با کلمات دیگر مطابقت ندارد ؟

الف) أیّها                     ب) الطّالِبَة                        ج) غَسَلتِ                        د) کِ

40 گزینه مناسب را انتخاب کنید .                              ( کانَ الجوُّ بارِداً ، (برخاست ) الطّالِبَةُ . )

الف) أخَذَت                  ب) نَهَضَ                        ج) حَمَلَت                        د) نَهَضَت

موفق باشیدارسال در تاریخ یکشنبه 20 آذر 1390 توسط محمد دمیرچی،رضا باقری،امیرحسین قربانی و سید رضا موسوی

عربی سال دوم راهنمایی     نمونه سوال درس اول

الدرس الاول درس اول

کانَ الرَجُلانِ فی مدینةٍ . مَکّارٌ ... و ساذَجٌ ... دو مرد در شهری بودند . حیله گر و ساده لوح

ذَهَبَ هذانِ الرّجُلانِ إلی خارِجِ المَدینَةِ. این دو مرد به بیرون شهر رفتند

وَ بَعد مُدَّةٍ کَسَبا أموالاً کَثیرةً . و بعد از مدتی اموال زیادی به دست آوردند

قال السّاذجُ : ساده لوح گفت :

نأخُذُ قِسماً مِنَ الأموالِ و نَدفِنُ الباقیَ تَحتَ الشّجَرَةِ . قسمتی از اموال را بر می داریم و بقیه را زیر درخت دفن می کنیم

فَقَبِلَ صَدیقُه . پس دوستش قبول کرد

بَعد أیّامٍ ... بعد از چند روز

و بعد مُدّةٍ  و بعد از مدتی

ذهب المَکّارُ و أخَذَ الأموالَ . حیله گر رفت و اموال را برداشت

جاء صَدیقُه و قال : أنا محتاجٌ إلی مالٍ ... نَذهَبُ و نأخُذُ الأموالَ . دوستش آمد و گفت : من به پول نیاز دارم . می رویم و اموال را بر می داریم .

فذهَبا معاً ... پس با هم رفتند

و عندما وصلا إلی تلک الشّجرةِ ما وَجَدَا الأموالَ! هنگامی که به آن درخت رسیدند اموال را نیافتند

1 - عجیبٌ ... ها ...  أنتَ سَرَقتَ الأموالَ !! عجیب است ... ها ... اموال را تو دزدیدی !!

2 – کَلّا ... ! واللهِ ... ! لا ... ! نه ... به خدا ... نه

3 – نعم ... اَلسّارِقونَ هکَذا ! بله ... دزدان این چنین هستند !

فَذَهبا عندَ القاضی ... پس نزد قاضی رفتند

مَن سَرَقَ الأموال َ ؟ چه کسی اموال را دزدیده است ؟

واللهِ ... إنَّ هذا الرَّجلَ سَرَق الأموالَ . به خدا قسم ... همانا این مرد اموال را دزدیه است .

هَل عِندکَ شاهدٌ ؟ آیا شاهدی داری؟

نعم ... ! اَلشَّجَرةُ ... ! بله ... ! درخت ... !

تَعَجَّبَ القاضی ... قاضی تعجب کرد ...

بعدَ یومٍ : ذهب القاضی عندَ الشَّجَرَةِ ... بعد از یک روز : قاضی نزد درخت رفت

أیَّتُهَا الشَّجَرَةُ !  مَن سَرَقَ الأموالَ ؟ ای درخت ! اموال را چه کسی دزدیده است ؟

فَسَمِعَ صوتَاً : ذلک الرَّجُلَ . . .  سَرَقَ الأموالَ !  پس صدایی شنید : آن مرد .... اموال را دزدیده است!

تَعَجّبَ  القاضی کَثیرَاً ! قاضی بسیار تعجب کرد !

وَ عَلِمَ أنَّ شخصاً داخلَ الشّجَرَةِ . فأمَرَ بِجَمعِ الحَطَبِ و أشعَلَ النّارَ حولَ الشّجرةِ . و فهمید که شخصی داخل درخت است . پس دستور داد هیزم جمع کنند . و دور درخت آتش روشن کرد

فَخافَ ذلک الشّخصُ و خَرَجَ منها . پس آن شخص ترسید و بیرون آمد از آن (منظور از درخت)

فظَهَرَ المَکرُ وافتَضَحَ المکّارُ ! پس حیله آشکار شد و حیله گر رسوا شد .

******************************

قواعد درس اول عربی سال دوم راهنمایی

کلمه:  یا اسم است یا فعل است و یا حرف است

اسم  (معمولاً همراه «الـ» یا « تنوین»  می آید ) برای معرفی اشیاء و اشخاص به کار می رود : مانند علی – حسن – حسین – میز – کتاب – درخت و ...

اسم یا مذکر است و یا مونث :

مونث: بعضی از اسمها به حرف « ة » ختم می شوند که به این اسمها مونث می گوئیم . مثل  : الجنة  _ الشجرة

***************************

مذکر : به بیشتر اسم هایی که دارای این علامت نیستند مذکر می گوئیم .

مثل : الیوم  _  الحقّ کتابٌمصدقٌ

***************************

مفرد – مثنی – جمع

مفرد : یک نفر – یک چیز  : إیمان - مومن  - مریم – علی

مثنی : دونفر – دو چیز : عالمان – مسلمین

جمع : بیش از دو نفر : مومنون – مسلمات – کُتب

***************************

انواع جمع : جمع مذکر سالم – جمع مونث سالم – جمع مکسّر

علامت جمع مذکر سالم : ونَ - ـینَ :  مومنون - عالمونَ – سامعینَ – خاشعین

علامت جمع مونث سالم : ات : مومنات – اطلاعات -  مسلمات – جنّات

جمع مکسّر : جمعی است که علامت جمع مذکر سالم و علامت جمع مونث سالم (ونَ - ـینَ - ات) نداشته باشد مثل  : عقلاء – شهداء – مساجد  - ایّام  - اسماء

***************************

اسم های اشاره

اشاره به نزدیک  **********

هذا  (اسم اشاره مذکر)    هذه (اسم اشاره مونث)

مثل : هذا صراطٌ مستقیم       -       هذه الشجرة

اشاره به دور **********

ذلک (اسم اشاره مذکر ) _ تلک (اسم اشاره مونث)

مثل : ذلک فضل الله .      _      تلک الجنة

اسم های اشاره مثنای مونث  ********** : هاتانِ   -  هاتینِ

اسم های اشاره مثنای مذکر : **********هذانِ  -   هذینِ

اسم های اشاره جمع  :          **********  هولاءِ  -  اولئک

***************************

 

ادوات استفهام (کلمات پرسشی )

ما =  چه چیزی ؟  مانند : ما هذا؟ این چه چیزی است ؟

مَن = چه کسی ؟ مانند : مَن هوَ ؟ او چه کسی است ؟

أینَ = کجا ؟     مانند : أین الکتاب ؟ کتاب کجا است ؟  در جواب پرسشی که با « أین » پرسیده شده است از کلماتی مانند « تحت ، فوق ، جنب ، أمام ، خلف ، علی ، فی » استفاده می کنیم .

هَل = آیا ؟ مانند : هَل انتَ ذَهَبتَ ؟ آیا تو رفتی (مفرد مذکر مخاطب)  ؟  در جواب پرسشی که با  « هَل » پرسیده شده است از « نعم » یا « لا» استفاده می کنیم . مثل :  نعم انا ذَهَبتُ . بله من رفتم. (متکلم وحده)

أ = آیا آلَم تره ؟ آیا ندیدی ؟

کیفَ = چگونه ؟ چطور؟ مانند : کیفَ حالک؟ حالت چطور است ؟

***************************

فعلارسال در تاریخ چهارشنبه 9 آذر 1390 توسط محمد دمیرچی،رضا باقری،امیرحسین قربانی و سید رضا موسوی

عربی دوم – درس دوم

لغات و معنی

بارِداَ = سرد

بَخیل = خسیس ، بخیل

جائِعَاَ = گرسنه

جَزاء= پاداش

جَلَسَ = نشست

الجَوّ = هوا

حِجارَة = سنگ ها ، ریگ ها

حَدَثَ = اتفاق افتاد

رأس = سر

سِجّیل = گلوله ی گِلی

شَرِبت = نوشید

شَکَرَ = سپاسگزاری کرد

عَجِلَت = شتاب کرد ، عجله کرد

الغُراب = کلاغ ، زاغ

فَرِحَ = شاد شد

قَذَفَ = پرتاب کرد ، انداخت

قَرُبَت مِن = نزدیک شد

قَلیلَاَ = اندک ، کمی

کَتَبَت = نوشت

مُساعِدَة = کمک کردن

النَّجِدَت = کمک

نَظَرُهُ = نگاهش

وَقَفَت = توقف کرد ، ایستاد

هَرَبَت = فرار کرد ، گریخت

 

  

الدََّرس الثانی :  درس دوم  ، آیا پاداش نیکی جز نیکی است ؟

آهویی (در عربی آهو به صورت مونث نوشته می شود یعنی در آخر کلمه «ة» بکار برده می شود مثل «غزالة» ) به آبگیری رفت ( ذَهَبَت فعل این جمله است چون منظور آهو رفت می باشد ، در این صورت فعل آن نیز باید بصورت مونث بکار برده شود ، در اینجا ضمیر پوشیده شده است و در ظاهر نیست «هی» مفرد مونث غایب (هی ذَهَبَت ) و از آن آب نوشید . سپس اندکی زیر درخت ایستاد (وَقَفَت فعل مفرد مونث غائب « هی وَقَفَت») . در این لحظه : به آبگیر نگاه کرد ... این چیز عجیبی است . مَن هُوَ ؟ او کیست ؟ (مذکر) مَن هیَ ؟ او کیست ؟ (مونث) آیا او کلاغ است ؟ آیا او کبوتر است ؟ برای چه در آب افتاده است ؟ نه ... نه ... در آبگیر چیزی نیست ... ! بعد از مدتی ... صدایی شنید ... کمک ... کمک ...! پس به آبگیر نزدیک شد ... عجیب است ... این کلاغ است ! چه اتفاق افتاده ؟ ! : آه ... کمک ... کمک ... پس کلاغ با کمک آهو از آبگیر خارج شد . هنگامی که خارج شد کلاغ . تشکر کرد از آهو . سپس رفت .در روزی از روزها شکارچی به جنگل آمد . پس نگاهش به آهو افتاد . بسیار خوب ، بسیار خوب ... این غذایی خوشمزه است . پس خواست شکارش کند ... کلاغ فهمید ... پس سنگی گلوله ای برداشت ... و سنگ را بر سر او انداخت . پس شکارچی فریاد زد و آهو فرار کرد ... .!

 

  

قواعد مربوط به درس دوم :

 

آموزش صیغه های مفرد مذکر غایب و مفرد مونث غایب 

=================

 فعل :    کَتَبَ         کَتَبَت

ضمایر :   هو            هی

=================

هُوَ کَتَبَ = او نوشت (مذکر )

نمونه های دیگر : هُوَ جَلَسَهُوَ خَرَجَهُوَ عَمِلَ هُوَ فَهِمَ - هُوَ ضَحِکَ

--------------------------------

هیَ کَتَبَت = او نوشت (مونث)

نمونه های دیگر : هی جَلَسَتهی خَرَجَتهی عَمِلَتهی فَهِمَتهی ضَحِکَت

=================

اسم: در اول «الـ »  و یا در آخر «تنوین» دارند .

مانند: الغُراب      البرکة      حجارَةً

+++++++++++++++++

فعل: دارای زمان و مفهوم انجام کار یا داشتن حالت را نشان می دهند . و بر اساس وزن ها بکار برده می شوند . و در زبان عربی فعل ها دو دسته اند مذکّر و مونَّث  . اگر «ت» را به آخر فعل اضافه کنیم آن فعل به مونث تبدیل می شود : کَتَبَ ß کَتَبَت  همانطور که در بالا اشاره کردم هو و هی ضمیر هستند هو برای مذکر و هی برای مونث که شد هو کتَتَبَ و هیَ کَتَبَت مانند : بر وزن فَعَلَ ß وَقَعَقَصَدَنَظَرَخَرَجَ  و ... که همگی صیغه ی مفرد مذکر غائب بکار برده شده اند .    بر وزن فَعِلَت ß سَمِعَتقَبِلَتعَمِلَت – و ... که همگی صیغه ی مفرد مونث غائب بکار برده شده اند . و همچنین ß  بر وزن فَعَلَت ß هَرَبَت  - قَذَفَتشَکَرَتنَظَرَت و ... که همگی صیغه ی مفرد مونث غائب بکار برده شده اند .   

++++++++++++++++

نحوه ی استفاده از ضمیرهای هو و هی :

هو نَصَرَ

هی ذَهَبَت

هُوَ فَرِحَ

هُوَ وَقَعَ

هیَ خَرَجَت

ïïïïïïïïïïïï

 ارسال در تاریخ چهارشنبه 9 آذر 1390 توسط محمد دمیرچی،رضا باقری،امیرحسین قربانی و سید رضا موسوی

عربی دوم – درس سوم

لغات و معنی

أصدقاء = جِ صدیق ، دوستان

أطعمة = جِ طعام ، غذاها

أکَل = خورد 

البنتان = دو دختر

البومة = جغد

الثعلَب = روباه

جَمَعَ = جمع کرد

الجُهد = تلاش

جَهَدنَ = تلاش کردند

حانوت = مغازه

الحِمار = الاغ

حینَما = زمانی که

الذِّئب = گرگ

الربیع = بهار

سراج = چراغ

السَّفَرة العلمیة = گردش علمی

الشِّتاء = زمستان

ضَلّوا = گم کردند

الضِّیافة = مهمانی

الطریق = راه

عَجِبوا = شگفت زده شدند

العَودَة = بازگشت ، بازگشتن

الفأرة = موش

فَهِمَ = دریافت ، فهمید

قُرب = نزدیک

کیفَ = چگونه

مرحباَ بـ = آفربن بر

مَعَهما = با آن دو ، همراه آن دو

مُغلَقاً = بسته

هُم = آن ها ( جمع مردان )

هُنَّ = آن ها ( جمع زنان )

هُناکَ = آنجا

 

ترجمه درس سوم

الدََّرس الثالث : نتیجة ٌ الَعَمَلِ  نتیجه ی کار کردن

در روزهای زمستان  ... ای دوستان ... ای اهل جنگل ... ای اهل حیوانات ... امروز در خانه ی شیر مهمانی است ...    در راه     کبوتر و جغد رفتند . بعد از چند دقیقه  : زرافه و آهو به خانه ی شیر رسیدند . و الاغ و روباه و گرگ در راه بودند . آنها شگفت زده شدند و گفتند : عجیب است ... عجیب است ... این مهمانی بزرگی است ، همه ی حیوانات در این مهمانی هستند ! هنگامی که به خانه ی شیر رسیدند شیر برای خوش آمد گویی حیوانات آمد . الاغ و روباه نشستند نزدیک شیر و خوردند از میوه ها و غذاها و شیر نیز همراه آن دو خورد همچنین . سپس روباه برخاست و گفت : آفرین بر شیر بخاطر این مهمانی در این فصل . و در خانه ی شیر گرگ از این مهمانی بسیار تعجب کرد . چگونه شیر این غذاها را جمع کرده است ؟!... به راستی که او نیرومند است و او پادشاه جنگل است ... روباه فهمید و به گرگ نگاه کرد (و گقت) : نه ... نه ... این کار نتیجه ی تلاشش است . در خانه مورچه و زنبور و موش همچنین غذای زیادی است ... آن ها بسیار تلاش می کنند . و برای این فصل غذا جمع می کنند . این کار تلاش و کار کردن است .

قواعد درس :

þ ضمایر

در درس قبلی یاد گرفتیم که ضمیر مفرد مذکر غائب هو و ضمیر مفرد مونث غائب هی بود و مفرد مذکر غائب علامت فعل در آخرش وجود نداشت مانند کَتَبَ که هر سه ی (ک ت ب ) جزء حروف اصلی و ریشه ی فعل ماضی است و غیر از این سه حرف حرف دیگری به آن اضافه نشده است . اما در مفرد مونث غائب «ت» به آخر فعل اضافه می شد مانند کَتَبَت

þ و اما در این درس :

مثنای مذکر        هما                 هما کَتَبا        نوشتند (آن دو مرد)

مثنای مونث        هما                هما کَتَبَتا       نوشتند (آن دو زن )

جمع مذکر           هم                هُم کَتَبوا       نوشتند (آن چند مرد)

جمع مونث          هنَّ                هُنَّ کَتَبنَ       نوشتند (آن چند زن )

þþþعلامت فعل ماضی در آخر فعل می آید : علامت مثنای مذکر «ا» ، علامت مثنای مونث «تا» ، علامت جمع مذکر «وا» و علامت جمع مونث «نَ» می باشد که همگی در آخر فعل می آیند ، مانند نمونه های بالا

 

þ هو – هما – هم – هی  - هما – هنَّ  همگی ضمیر می باشند .

 

þهو – هما – هم  ضمیرهای مذکر غائب

þهی – هما – هنَّ ضمیرهای مونث غائب

 

þهو – هی = هر دو مفرد هستند هو مفرد مذکر غائب و هی مفرد مونث غائب

þهما – هما = هر دو مثنا هستند که برای مذکر و مونث مشترک است .

þهم – هنَّ = هر دو جمع هستند هم جمع مذکر غائب و هنَّ جمع مونث غائب

 

 

þفعل های : کَتَبَ – جَلَسَ – خَرَجَ – عَمِلَ – فَهِمَ – ضَحِکَ همگی مفرد مذکر غائب و دارای سه حرف اصلی هستند و وزن همه ی آنها بر اساس « ف ع ل »  می باشد . ( ک ت ب – ج ل س – خ ر ج – ع م ل – ف ه م – ض ح ک )

þدر درس قبل یاد گرفتیم هرگاه به آخر فعل مفرد مذکر غائب «ت» ساکن اضافه کنیم آن فعل به مفرد مونث غائب تبدیل می شود . مانند:

کَتَبَت – جَلَسَت – خَرَجَت – عَمِلَت – فَهِمَت – ضَحِکَت

þحالا اگر به آخر کَتَبَ «ا» اضافه کنیم به مثنای مذکر تبدیل خواهد شد . مانند :

کَتَبا – جَلَسا – خَرَجا – عَمِلا – فَهِما – ضَحِکا  همه ی این فعل ها مثنای مذکر غائب هستند .

þاگر به آخر کَتَبَ «تا» اضافه کنیم به مثنای مونث تبدیل خواهد شد . مانند :

کَتَبتا – جَلَستا – خَرَجتا – عَمِلتا – فَهِمتا – ضَحِکتا   همه ی این فعل ها مثنای مونث غائب هستند .

þحالا اگر به آخر کَتَبَ « وا» اضافه کنیم به جمع مذکر غائب تبدیل خواهد شد . مانند :

کَتَبوا – جَلَسوا – خَرَجوا – عَمِلوا – فَهِموا – ضَحِکوا   همه ی این فعل ها جمع مذکر غائب هستند .

þحالا اگر به آخر کَتَبَ « نَ» اضافه کنیم به جمع مونث غائب تبدیل خواهد شد . مانند

کَتَبنَ – جَلَسنَ – خَرَجنَ – عَمِلنَ – فَهِمنَ – ضَحِکنَ همه ی این فعل ها جمع مونث غائب هستند .

 ارسال در تاریخ چهارشنبه 9 آذر 1390 توسط محمد دمیرچی،رضا باقری،امیرحسین قربانی و سید رضا موسوی

عربی دوم – درس چهارم

لغات و معنی

احتراق = آتش گرفتن

أحسن = بهترین

اختبار = آزمایش

أذنت = اجازه دادی

اللهم = خدایا

آیة = نشانه

بلغت = رسیدی

ترکت = رها کردی

جاهل = نادان

الحریق = آتش سوزی

حفظت = حفظ کردی

حکمت = قضاوت کردی

خلقت = آفریدی

الرشد = رشد

رکعت = رکوع کردی

سجدت = سجده کردی

طلبت = درخواست کردی

عین = چشم

غفلت = غفلت کردی

الکحول = الکل

لعبت = بازی کردی

المحروق = سوخته

مسالتک = درخواست کردن از تو

مضطرب = نگران ، پریشان

ملأت = پر کردی

ملح = نمک

منتصف اللیل = نیمه شب

نادم = پشیمان

الناس = مردم

النائم = خوابیده

ندمت = پشیمان شدی

 

ترجمه درس چهارم

مادر از خانه خارج شد . و از سلمان و سمیه خواست درسشان را بخوانند . سلمان درسش را خواند درباره ی آتش گرفتن الکل و نمک . پس تصمیم گرفت به کمک سمیه درس را آزمایش کند . سلمان – سمیه – آزمایش – الکل – نمک – کبریت – آتش سوزی ... هنگامیکه مادر بازگشت ، بسیار ناراحت شد ... . و بعد از ساعتی پدر رسید همچنین و نگاه کرد به خانه ی سوخته ... پس بسیار ناراحت شد ... سپس نگاه کرد به سلمان و سمیه ... فقط به آن دو نگاه کرد !!در نیمه شب ، ... سلمان خوابیده است . تو نادانی ! برای چه با کبریت بازی کردی ؟ تو غافلی ! آیا پشیمان شدی ؟ برای چه غفلت کردی ؟ آیا تو پشیمانی ؟ و سمیه خوابیده است . تو غافلی ! تو نادانی ! برای چه با کبریت بازی کردی ؟ آیا پشیمان شدی؟ برای چه غفلت کردی ؟ آیا تو پشیمانی ؟ برای چه تو نگران هستی ؟! آیا تو ... ؟ !! برای چه تو نگران هستی ؟ !! آیا تو ... ؟! پدر چشمش را باز کرد و نگاه کرد به آن دو با حسرت ... مادر چشمش را باز کرد و نگاه کرد به آن دو با حسرت ... سلمان پشیمان شد ... سمیه پشیمان شد ... و اما آیا پشیمانی فائده ای دارد ؟ !!

قواعد درس :

þ ضمایر

در درس قبلی یاد گرفتیم که :

مثنای مذکر        هما                 هما  کتبا        نوشتند (آن دو مرد)

مثنای مونث        هما                هما  کتبتا       نوشتند (آن دو زن )

جمع مذکر           هم               هم  کتبوا       نوشتند (آن چند مرد)

جمع مونث         هن                هن  کتبن       نوشتند (آن چند زن )

با پایان درس سوم همه ی  ضمایر و فعل های غائب را یاد گرفتیم . و اکنون نوبت مخاطب ها است .

þ     در این درس با ضمایر و فعل های مفرد مذکر  مخاطب و مفرد مونث مخاطب آشنا خواهیم شد .

þ     انتَ  ضمیر  مفرد مذکر مخاطب است .          انتَ کَتَبتَ   تو نوشتی ( یک مرد ) مذکر

þ     انتِ ضمیر مفرد مونث مخاطب است .            انتِ کَتَبتِ  تو نوشتی ( یک زن )  مونث

þ     فعل های زیر را به صورت مفرد مذکر مخاطب بنویسید :

جَلَسَ – عَمِلَ – فَهِمَ – ضَحِکَ

جَلَستَ – عَمِلتَ – فَهِمتَ – ضَحِکتَ

فعل های زیر را به صورت مفرد مونث مخاطب بنویسید :

جَلَسَ – عَمِلَ – فَهِمَ – ضَحِکَ

جَلَستِ – عَمِلتِ – فَهِمتِ– ضَحِکتِ

-         عبارت های زیر را به مخاطب تبدیل کنید :

هُوَ جَلَسَ : انتَ جَلَستَ ß   چون هُوَ جَلَسَ مفرد مذکر غایب است به مفرد مذکر مخاطب تبدیل می کنیم

هی قَرَأَت : انتِ جَلَسَتِ ß چون هی قَرَأَت مفرد مونث غایب است به مفرد مونث مخاطب تبدیل می کنیم

هُوَ ذَهَبَ : انتَ ذَهَبتَ ß چون هُوَ ذَهَبَ مفرد مذکر غایب است به مفرد مذکر مخاطب تبدیل می کنیم

هی رَجَعَت : انتِ رَجَعتِßچون هی رَجَعَت مفرد مونث غایب است به مفرد مونث مخاطب تبدیل می کنیم

هُوَ سَأَلَ : انتَ رَجَعتَ ß  چون هُوَ سَأَلَ مفرد مذکر غایب است به مفرد مذکر مخاطب تبدیل می کنیم

هی نَظَرَت : انتِ نَظَرتِ ßچون هی نَظَرَت مفرد مونث غایب است به مفرد مونث مخاطب تبدیل می کنیم

 موفق باشید .ارسال در تاریخ چهارشنبه 9 آذر 1390 توسط محمد دمیرچی،رضا باقری،امیرحسین قربانی و سید رضا موسوی

عربی دوم راهنمایی درس پنجم :

***********************************************************************************

علامت صیغه مثنای مخاطب وعلامت صیغه ی
جمع مذکر مخاطب و جمع مؤنث مخاطب  هدف درس :

۱– آشنایی با علامت صیغه مثنای مخاطب
۲– آشنایی با علامت صیغه ی جمع مذکر مخاطب و جمع مؤنث مخاطب
۳– آشنایی با سه ضمیر که برای هر یک از این فعلها به کار می رود.
   ترجمه درس پنجم  : نامه کجاست ؟

آقای جلیلی کارمند است. او مردی نامرتب است.در روزی از روزها
نامه مهم رئیس را گم کرد...کجاست ... ؟! کجاست نامه .... ؟!
.... در کیف ... ؟!روی میز ... ؟!
در اتاق آقای رحیمی و آقای ابراهیمی
آیا شما نامه رئیس را داده اید؟
نه ... نه ...
دیروز شما دو نفر آن نامه را گرفتید. حتماً در اتاقتان است.
نه ... نه....
نزدیک در اتاق
آیا شما نامه رئیس را دیده اید؟
تو فراموش کردی.
نه ... نه ....
اما شما دو نفر نامه را گرفتید.
در اتاق بزرگ
ای دوستان ! آیا نامه رئیس را دیدید ؟
نه ...
نه ....
آیا نامه رئیس را دیدید ای خانمها؟!
نه ...
آیا یک بار دیگر فراموش کردی
خدای من نامه کجاست ؟!بسیار خسته شد سپس به اتاقش بازگشت و نشست روی صندلی.
کجاست ... ؟! نامه کجاست ؟!
ناگهان
نگاه کرد ... پس (با دقت) نگاه کرد.
و با تعجب فریاد زد .
ها ! این، آن نامه است !


 

   قواعد درس پنجم :‌

۱.«تما» علامت صیغه مثنای مخاطب (مذکر و مؤنث) . ضمیر آن «أَنْتما»
۲. تم = علامت صیغه جمع مذکر مخاطب . ضمیر آن «أَنْتمْ»
۳. تن = علامت صیغه جمع مؤنث مخاطب . ضمیر آن «أَنْتنَّ»

۳– این سه ضمیر علاوه بر اینکه برای این سه صیغه به کار می رود از لحاظ آهنگ ظاهری نیز مثل هم است.
أَنْتما – کتبتما
أَنْتم – کتبتم
أَنْتن – کَتَبْتنّ
   تمرین درس پنجم
1- با توجه به متن درس، جواب درست را مشخص کنید:

الف) السُیِدُ الْجَلیلیُّ رَجلُ منَظّم.
۱ – صیحح
۲ – غلط

ب ) السِّیدالرّحیمیُّ فَقَدَ الرّسالة .
۱ – صیحح
۲ – غلط

ج) السّیِّداتُ وَجَدْنَ الرّسالة الْمَفقودةَ.
۱ – صیحح
۲ – غلط

د) هَلْ وَجَدَ السِّّیدُ الْجَلیلیّ الرِّسالة فی غرفةِ أصدقائه ؟
۱ – نعم
۲ – لا

ه) هَلْ کانت الرّسالة مهمَّة ؟
۱ – نعم
۲ – لا

ی ) هَلْ فَقَدَ السَّیِد الإبراهیمیُّ الرّسالة ؟
۱ – نعم
۲ – لا
   ۲– با توجه به شماره صیغه های داده شده جمله مناسب را انتخاب کنید.

۱.أنْتُما
۲.أنْتُمْ
۳.أنْتُنََّ

الف ) .... دَخَلَتا فی دینِ الله.
ب ) .... ترکتُنَّ عبادة الطاغوت.
ج) .... شَکَرْتُما ربِّ الْعالمین.
د) ... .... عَجَبْتُمْ مِنْ کَلامِ مُعلَّم.
ه) .... خَرَجْتُنَّ مِن المدرسة.
ی ) ... أَخَذَتا الْکتاب.
   ۳– با استفاده از کلماتی که داده شده جای خالی را پر کنید.

۱. رَجُلُ        ۲. رَأیْتُمْ       ۳. رَسولُ


الف- (قال ... مؤمنُ ) (مردی مومن گفت ... ) غافر / ۲۸
ب - (أَ ... ماأنْزَلَ اللهُ لَکُمْ) (آیا دیدید آنچه را که خداوند برای شما فرو فرستاد) یونس/۵۹
ج – (جا ءَکُمْ ... مُصَدّقُ ) ( پیامبری راستگو بر شما آمد) آل عمران/۸۱ارسال در تاریخ چهارشنبه 9 آذر 1390 توسط محمد دمیرچی،رضا باقری،امیرحسین قربانی و سید رضا موسوی
(تعداد کل صفحات:2) 1 2